trains - diversen 

vliegende-hollander.jpg (57588 bytes) GreatNorthRR2584.jpg (53776 bytes)
35-066 (Z.A.) Kaap de Goede Hoop Great Northern 2584 (USA)
 
bloemfontein.jpg (48864 bytes) wilderness1.jpg (54544 bytes) wilderness2.jpg (50510 bytes)
Bloemfontein (Z.A.) Wilderness (Z.A.) Wilderness (Z.A.)
     
USA Northern Pacific (USA) USA
     
Union Pacific 7875 (USA) double stack (USA) Union Pacific 8637 (USA)
     
Bandung Bandung B2014 Bandung B5112
     
 
Bandung B5210 Bandung BB1012